منوی اصلی
IT , دنیای رایانه و گوشی همراه
،:|" الهم عجل الوالیك الفرج "|:،
هم صحبت شدن آیة اللّه نجفى با امام زمان (علیه السلام) ودستورات وراهنمائى گرانبهاى آن حضرت را به ایشان در ادامه بخوانید.
به گزارش خبرنگار ویژه نامه انتظار فرج؛آیة اللّه نجفى مرعشى مى گوید: (در ایّام تحصیل علوم دینى وفقه اهل بیت (علیهم السلام) در نجف اشرف، شوق زیادى جهت دیدار جمال مولایمان بقیة اللّه الاعظم -عجّل اللّه فرجه الشریف - داشتم.

با خود عهد كردم كه چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم به این نیّت كه جمال آقا صاحب الامر (علیه السلام) را زیارت وبه این فوز بزرگ نائل شوم.

تا 35 یا 36 شب چهارشنبه ادامه دادم، تصادفاً در این شب، رفتنم از نجف تأخیر افتاد وهوا ابرى وبارانى بود. نزدیك مسجد سهله خندقى بود، هنگامى كه به آنجا رسیدم براثر تاریكى شب وحشت وترس وجود مرا فرا گرفت مخصوصاً از زیادى قطّاع الطّریق ودزدها، ناگهان صداى پایى را از دنبال سر شنیدم كه بیشتر موجب ترس ووحشتم گردید.

به عقب برگشتم، سیّد عربى را با لباس اهل بادیه دیدم، نزدیك من آمد وبا زبان فصیح گفت: (اى سیّد! سلامٌ علیكم).

ترس ووحشت به كلّى از وجودم رفت واطمینان وسكون نفس پیدا كردم وتعجّب آور بود كه چگونه این شخص در تاریكى شدید، متوجّه سیادت من شد ودر آن حال من از این مطلب غافل بودم.
به هر حال سخن مى گفتیم ومى رفتیم. از من سؤال كرد: (قصد كجا دارى؟)

گفتم: (مسجد سهله).

فرمود: (به چه جهت؟)

گفتم: (به قصد تشرّف زیارت ولى عصر (علیه السلام)).

مقدارى كه رفتیم به مسجد زید بن صوحان كه مسجد كوچكى است نزدیك مسجد سهله رسیدیم.

داخل مسجد شده ونماز خواندیم وبعد از دعایى كه سیّد خواند كه كَاَنّ با او دیوار وسنگها آن دعا را مى خواندند،احساس انقلابى عجیب در خود نمودم كه از وصف آن عاجزم.

بعد از دعا سیّد فرمود: (سیّد تو گرسنه اى، چه خوبست شام بخوری).

پس سفره اى را كه زیر عبا داشت بیرون آورده ودر آن مثل اینكه سه قرص نان ودو یا سه خیار سبز تازه بود، كَاَنَّ تازه از باغ چیده وآن وقت چهلّه زمستان، وسرماى زننده اى بود ومن منتقل به این معنا نشدم كه این آقا این خیار تازه سبز را در این فصل زمستان از كجا آورده است، طبق دستور آقا، شام خوردم.

سپس فرمود: (بلند شو تا به مسجد سهله برویم).
داخل مسجد شدیم، آقا مشغول اعمال وارده در مقامات شد ومن هم به متابعت آن حضرت انجام وظیفه مى كردم وبدون اختیار نماز مغرب وعشاء را به آقا اقتدا كردم ومتوجّه نبودم كه این آقا كیست.
بعد از آنكه اعمال تمام شد، آن بزرگوار فرمود: (اى سیّد آیا مثل دیگران بعد از اعمال مسجد سهله به مسجد كوفه مى روى یا در همین جا مى مانى؟)

گفتم: (مى مانم).

در وسط مسجد در مقام امام صادق (علیه السلام) نشستیم، به سیّد گفتم: (آیا چاى یا قهوه یا دخانیات میل دارى آماده كنم؟)

در جواب، كلام جامعى را فرمود: (این اموراز فضول زندگیست وما از این فضولات دوریم).
این كلام در اعماق وجودم اثر گذاشت به نحوى كه هرگاه یادم مى آید اركان وجودم مى لرزد.
به هر حال مجلس نزدیك دو ساعت طول كشید ودر این مدّت مطالبى ردّ وبدل شد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنم:

1 - در رابطه با استخاره سخن به میان آمد، سیّد عرب فرمود: (اى سیّد با تسبیح به چه نحو استخاره مى كنى؟)

گفتم: (سه مرتبه صلوات مى فرستم وسه مرتبه مى گویم (اَسْتَخیرُاللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِیَرَةً فى عافِیَةٍ) پس قبضه اى از تسبیح را گرفته مى شمارم، اگر دو تا ماند بد است واگر یكى ماند خوب است).
ایشان فرمود: (براى این استخاره، باقى مانده اى است كه به شما نرسیده وآن این است كه هرگاه یكى باقى ماند فوراً حكم به خوبى استخاره نكنید؛ بلكه توقّف كنید ودوباره بر ترك عمل استخاره كنید اگر زوج آمد كشف مى شود كه استخاره اوّل خوب است امّا اگر یكى آمد كشف مى شود كه استخاره اوّل میانه است).

به حسب قواعد علمیّه مى بایست دلیل بخواهم وآقا جواب دهد، به جاى دقیق وباریكى رسیدیم پس به مجرّد این قول تسلیم ومنقاد شدم ودر عین حال متوجّه نیستم كه این آقا كیست.

2 - از جمله مطالب در این جلسه، تأكید سیّد عرب بر تلاوت وقرائت این سوره ها بعد از نمازهاى واجب بود: بعد از نماز صبح سوره (یس)، بعداز نماز ظهر سوره (عمّ)، بعد از نماز عصر سوره (نوح)، بعد از مغرب سوره (واقعه) وبعد از نماز عشاء سوره (ملك).

3 - دیگر اینكه تأكید فرمودند، بر دو ركعت نماز بین مغرب وعشاء كه در ركعت اوّل بعد از حمد هر سوره اى خواستى مى خوانى ودر ركعت دوّم بعد از حمد سوره واقعه را مى خوانى وفرمود: كفایت مى كند این از خواندن سوره واقعه بعد از نماز مغرب، چنانكه گذشت.

4 - تأكید فرمود كه: (بعد از نمازهاى پنجگانه این دعا را بخوان:
(اَللّهُمَ سَرّحْنى عَنِ الهُمومِ وَالْغُمُومِ ووَحْشَةَ الصّدرِ ووَسْوَسَةِ الشَّیطان بِرَحمتِكَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ).

5 - ودیگر تأكید بر خواندن این دعا بعد از ذكر ركوع در نمازهاى یومیّه خصوصاً ركعت آخر:

(اَللّهُمَ صَلِ عَلى مُحمّدٍ وَآلِ محمّد وترحَم على عجزنا واغِثْنا بحقَهم).

6 - در تعریف وتمجید از شرایع الاسلام مرحوم محقّق حلّى فرمود: (تمام آن مطابق با واقع است مگر كمى از مسائل آن).

7 - تأكید بر خواندن قرآن وهدیه كردن ثواب آن براى شیعیانى كه وارثى ندارند، یا دارند ولكن یادى از آنهانمى كنند.

8 - تحت الحنك را از زیر حنك دور دادن وسر آن را در عمّامه قرار دادن، چنانكه علماى عرب به همین نحو عمل مى كنند وفرمود: (در شرع این چنین رسیده است).

9 - تأكید بر زیارت سیّد الشهداء (علیه السلام).

10 - دعا در حقّ من وفرمود: (خدا تو را از خدمتگزاران شرع قرار دهد).

11 - پرسیدم: (نمى دانم آیا عاقبت كارم خیر است وآیا من نزد صاحب شرع مقدّس روسفیدم؟)

فرمود: (عاقبت تو خیر وسعیت مشكور وروسفیدى).

گفتم: (نمى دانم آیا پدر ومادر واساتید وذوى الحقوق از من راضى هستند یا نه؟)
فرمود: (تمام آنها از تو راضى اند ودرباره ات دعا مى كنند).

استدعاى دعا كردم براى خودم كه موفّق باشم براى تألیف وتصنیف. پس دعا فرمودند.
سپس خواستم از مسجد بیرون روم بخاطر حاجتى، آمدم نزد حوض كه در وسط راه قبل از خارج شدن از مسجد قرار دارد. به ذهنم رسید چه شبى بود واین سیّد عرب كیست كه این همه با فضیلت است؟ شاید همان مقصود ومعشوقم باشد! تا به ذهنم این معنى خطور كرد، مضطرب برگشتم وآن آقا را ندیدم وكسى هم در مسجد نبود.

یقین پیدا كردم كه آقا را زیارت كردم وغافل بودم، مشغول گریه شدم وهمچون دیوانه اطراف مسجد گردش مى كردم، تا صبح شد چون عاشقى كه بعد از وصال مبتلا به هجران شود.
این بود اجمالى از تفصیل كه هر وقت آن شب یادم مى آید، بهت زده مى شوم).

منبع:كتاب قبسات - منتخبات ابن العلم - منتقم حقیقى
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات